nahim

Devil cream auto

14/05

2l pot ; soil ;

Autoflo

Day 25 (Week 4)

20 updates

24 photos

Day: 25

200 ml rhizo

4 years ago

Day: 23

Ras

4 years ago

Day: 22

Obs 3h

4 years ago

Day: 21

Obs 3h ; arro 500ml (1ml rhizo;1ml biogrow)

4 years ago

Day: 19

Ras

4 years ago

Day: 17

Ras

4 years ago

Day: 16

Arro 200 ml + aug hu.

4 years ago

Day: 15

Obs 2h : 250 ml rhizo

4 years ago

Day: 14

Tache marron

4 years ago

Day: 13

OBS 2h ; 250 ml cafe , rapprochement lampe

4 years ago

Day: 12

Ras , OBS [11 ; 15]

4 years ago

Day: 11

Par d’arro. 2 obs [18 ; 20]

4 years ago

Day: 10

250 ml bio grow

4 years ago

Day: 9

150 ml rhizo

4 years ago

Day: 8

Arro 100ml rhizo

4 years ago

Day: 7

Ras

4 years ago

Nahim 100 ml rihzo

Day: 6

Arrosage 100ml rhizo 8h00

4 years ago

Day: 5

RS

4 years ago

Day: 4

Arrosage 150ml rhizo

4 years ago

Day: 3

Day 4 C+

4 years ago