brunov

Auto Green Crack

First Time 2018

Tủ 60.60.160. Đèn Philip200w DIY + Led 65w

AutoGreenCrack

Day 53 (Week 8)

21 updates

82 photos

Day: 53

+3

29/8. Bloom 19 days

4 years ago

Day: 49

+2

Bloom 15 days. 25/8. Tưới mật mía, nước trắng. sillic. cháy lá do cây cao sát đèn

4 years ago

Day: 41

17/8. Bloom day 6, only water

4 years ago

Day: 38

+2

Bloom days 3. 14/8

4 years ago

Day: 36

+2

Bloom day 1. 12/8

4 years ago

Day: 34

+2

10/8

4 years ago

Day: 31

+2

7/8

4 years ago

Day: 29

+1

5/8

4 years ago

Day: 27

+1

3/8 đèn 24/24

4 years ago

Day: 26

2/8 ăn đạm cá 24/24

4 years ago

Day: 25

+1

Đèn 265w. 20/4. 1/8

4 years ago

Day: 23

+2

30/7. Changing Pot third times

5 years ago

Day: 22

Có mùi nhẹ. Bật đèn full 200w. 29/7

5 years ago

Chynablac What is the Brown water on it for?

BrunoV It’s call Acid Humic, It’s good for the roots and the leafs, also the tree can deal with the hot better and absorb nutrition faster.

Day: 21

+2

28/7. Đèn 20/4, bắt đầu looj giới tính. Vẫn tưới dd cách tuần

5 years ago

Day: 20

+2

27/7. Đèn 20/4

5 years ago

Day: 19

26/7

5 years ago

Day: 18

+1

Tưới đạm cá, 25/7

5 years ago

Day: 17

+1

Đèn 20/24. Xị humic cách ngày. 24/7

5 years ago

Day: 15

+1

22/7 Ăn dd lần đầu

5 years ago

Chrismith082899 Shit looks nice

Day: 13

1 gal. Trùn + PeatMan + per. ver + bột vỏ tôm + bột tảo bẹ + organic xtra + nấm trichordema + trấu hun ủ trước khi thay chạu 7 ngày. 21/7

5 years ago

Day: 8

Đèn 24/24 đất trùn + per ver.

5 years ago